CPO & Zorg voor Elkaar

Gepubliceerd op:
5 mei 2023

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap & Zorg voor Elkaar. Een onderzoek naar de succesfactoren van CPO bij Woonzorgprojecten.

Een al wat oudere publicatie, maar mogelijk nog interessant:
Steeds meer pre-senioren in Nederland streven het ideaal na om op latere leeftijd met generatiegenoten te wonen. Zij delen de wens om naar elkaar om te kijken, er voor elkaar te zijn als het nodig is en hiermee eenzaamheid te bestrijden. Soms met vrienden of familie, maar ook met onbekende mensen, zolang zij dezelfde idealen hebben. Zij hebben de wens gezamenlijk levensloopbestendige woningen te bouwen en daarin te anticiperen op een mogelijke toekomstige zorgbehoefte.

Deze notitie is een samenvatting van de onderzoeksresultaten, waarbij overeenkomsten en verschillen tussen de projecten, succesfactoren, aanbevelingen en waarschuwingen aan bod komen.

Colofon
Jaar: 2017
Auteurs: Nanke Hofstra & Ditty Blom namens het Expertteam Woningbouw (tevens experts bij het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen);
Redactie: Hans Beekenkamp, Elwin Baris & Veronique Aggenbach, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Download

Bent u tevreden over deze pagina?