Data in beeld

Laatst gecontroleerd op:
26 januari 2022
Gepubliceerd op:
26 april 2021

De basis van de woonzorgvisie is een analyse van de huidige woningvoorraad en de toekomstige woonbehoefte van verschillende doelgroepen, zowel kwantitatief (voldoende woonruimte) als kwalitatief (passende woonruimte).

In de programma's Een thuis voor iedereen en Wonen en Zorg voor Ouderen uit 2022 gaat de huisvestingsopgave om het zelfstandig kunnen wonen door aandachtsgroepen en ouderen, zo nodig en in goede combinatie met zorg of begeleiding. Daarnaast is natuurlijk nog woonruimte nodig voor de regulier woningzoekende.
Om die opgave goed in beeld te krijgen, is het van belang om vooraf te bepalen welke doelgroepen in de regio en de gemeente (extra) aandacht verdienen en op welk schaalniveau je aan de slag gaat.

Waarmee te beginnen? Welke data zijn nodig? Hoe om te gaan met aannames?

EHA-expert Annette de Ruiter heeft de vragen over het vergaren en omgaan met data vertaald naar een hieronder te downloaden handreiking.

Download

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?