Indicatoren (woon-)omgeving senioren

Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2021
Gepubliceerd op:
16 januari 2021

Het landelijke en lokale beleid is erop gericht dat ouderen langer zelfstandig kunnen ‘thuiswonen’. En senioren willen dit zelf ook. Om dat goed te kunnen, is een aantal factoren belangrijk. Niet alleen de woning en het wooncomplex moeten hiervoor geschikt zijn, maar ook een toegankelijke woonomgeving met voorzieningen, openbaar vervoer en mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.

Maar hoe maak je dat inzichtelijk? Welke afwegingen moeten hierbij worden gemaakt? EHA-expert Guido de Ruiter heeft de handreiking 'Indicatoren en afwegingskader Langer en beter thuiswonen senioren' ontwikkeld waarmee voor een woonkern of wijk de voorwaarden in beeld worden gebracht die belangrijk zijn voor het faciliteren van op een goede manier langer en beter thuis kunnen blijven wonen.,

Met dit instrument kunnen de problemen niet worden opgelost. En het is ook niet bedoeld om hiermee indicatoren en een afwegingskader te hebben die altijd en overal van toepassing zijn en dat het daarmee bij wijze van spreken een invuloefening is.
Het is wel een instrument om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat in de betreffende wijk/buurt of kern belangrijke aspecten zijn om het langer, en beter, zelfstandig thuiswonen van senioren goed te kunnen faciliteren.

Bent u tevreden over deze pagina?