Juridische houdbaarheid afwegingskader

Gepubliceerd op:
21 mei 2022

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg ontving een e-mail met de vraag hoe juridisch houdbaar een woonzorgvisie en afwegingskader zijn. Arjan Bregman, jurist en lid van het Expertteam Woningbouw geeft antwoord.

De e-mail
Verzonden: donderdag 21 april 2022 10:21
Onderwerp: Vraag over afwegingskader woonzorginitiaiteven
 
Goedemorgen,
Op de website van RVO zie ik het ‘Afwegingskader Woonzorginitiatieven Gemeenten’ van Ditty Blom staan. Los van het feit dat het mij nieuwe inspiratie heeft geboden, heb ik daarover een aantal vragen die mij op basis van het afwegingskader nog niet duidelijk zijn geworden.
 
Het integrale afwegingskader stelt de vraag in hoeverre nieuwe woonzorginitiatieven zijn gespiegeld aan de gemeentelijke woon(zorg)visie. Initiatieven die worden aangedragen kunnen op basis daarvan snel getoetst worden.
Mijn vraag is: biedt het zelfbindende principe en karakter van de woon(zorg)visie voldoende grondslag om initiatieven waarvoor een bestemmingsplan- (en straks omgevingsplan)wijziging nodig is af te wijzen?
Betekent dit ook dat wanneer een beoordeling is gemaakt en deze negatief uitvalt de betreffende ontwikkeling ook kan worden voorkomen? Dit staat even los van de logische dialoog die hieromtrent gezocht wordt.
Bestaat er daarnaast hierbij nog een verschil wat betreft regime Wro / Omgevingswet?
 
Mijn andere vraag gaat over de situatie waarin er geen bestemmingsplan- / omgevingsplanwijziging nodig is. In dat geval hoeft een initiatiefnemer geen plan in te dienen (zij kunnen in principe binnen de bestaande kaders uitvoering geven aan hun plannen).
Zijn er wat het afwegingskader betreft nog mogelijkheden om in deze situatie een afweging te maken en de uitkomst daarvan niet meer te laten zijn dan loze woorden?
 
Ik ben benieuwd; bedankt alvast!

Het antwoord
Van: Arjan Bregman
Verzonden: dinsdag 26 april 2022 13:59
Onderwerp: RE: Vraag over afwegingskader woonzorginitiatieven

Beste,
Kort en goed zit het zo dat je een beleidsdocument (nu structuurvisie, straks omgevingsvisie of programma) als gemeente kunt benoemen aan welke typen woonzorginitiatieven je waar wel of niet medewerking wil verlenen. Daarvan afwijken kan alleen indien voldoende gemotiveerd. Dat wordt met name ingewikkeld in die situaties, waarin je in het beleidsdocument al hebt aangegeven in beginsel medewerking te willen verlenen aan een woonzorginitiatief. Bij het al dan niet verlenen van medewerking zal overigens altijd sprake moeten zijn van een ‘goede ruimtelijke ordening’ (Wro) dan wel van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ (Omgevingswet).

Hopelijk biedt dit wat duidelijkheid.

-----

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is sinds 1 januari 2023 een onderdeel van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA).

Bent u tevreden over deze pagina?