Ontmoetingsruimten - realisatie en exploitatie

Gepubliceerd op:
8 juni 2024

Los van de regeling SOO krijgen experts van het EHA regelmatig vragen over ontmoetingsruimten. Over hoe je zo'n ruimte kan realiseren en exploiteren.

Veel partijen onderkennen de nut en noodzaak van ontmoetingsruimten in de wijk. Maar er blijken nog veel onduidelijkheden te zijn over de realisatie en exploitatie van dergelijke ruimten. In hun ondersteuning krijgen experts van het EHA dan ook regelmatig vragen over het opzetten van ontmoetingsruimten. Dit is voor experts Ingrid Aaldijk en Esther Adriaansen aanleiding geweest om hier een paper over op te stellen. Deze paper biedt voor partijen (gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren en private investeerders in vastgoed) handvatten om over dit thema met elkaar in gesprek te gaan en afsprakern te maken.

Informatie voor een particulier initiatief voor een ontmoetingsruimte, dus in eigendom en met zeggenschap van de gemeenschap is te vinden bij:

  • Katalys, ondersteunt bewonersinitiatieven met kennis, begeleiding en maatschappelijke financiering: www.katalys.nl ;
  • LSA Bewoners, ondersteunt bewonersbedrijven: www.lsabewoners.nl ;
  • De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, het samenwerkingsverband voor kleine kernen en dorpshuizen: www.lvkk.nl .
Bent u tevreden over deze pagina?