Vijf publicaties Scheiden van wonen en zorg

Gepubliceerd op:
16 februari 2024

Dagelijks ondervinden we hoe het vangnet van onze klassieke verzorgingsstaat niet langer (financieel) houdbaar is. We bewegen toe naar een participatiemaatschappij. En het beleid in Nederland wordt hier steeds nadrukkelijker op aangescherpt. 

Uitgangspunt is: Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. Maar “Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen waarschijnlijk alle organisaties in het speelveld van wonen, zorg en welzijn in Nederland.

EHA-expert Esther Adriaansen is als senior adviseur zorgvastgoed, strategie en conceptontwikkeling werkzaam bij adviesbureau AAG. Onder de titel 'Het Huwelijk van Wonen Zorg en Welzijn' schreef zij (de delen 1, 2, 4 en 5) en haar collega Carolien Vermaas (deel 3) samen met andere collega's en externen een vijfdelige reeks whitepapers over het scheiden van wonen en zorg.
Ingegaan wordt op vragen als Welk effect heeft het beleid op onze maatschappij? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe zit het dan met de bekostiging binnen dits stelsel? En, hoe geven we met elkaar een nieuwe definitie aan ‘thuis’?

Via onderstaande linken zijn de publicaties stuk voor stuk te downloaden: 
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn - publicatie 1 - AAG
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn - publicatie 2 - AAG
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn - publicatie 3 - AAG
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn - publicatie 4 - AAG
Huwelijk van wonen, zorg en welzijn - publicatie 5 - AAG

Bent u tevreden over deze pagina?