Regionale samenwerking op de woonzorgopgave in 12 stappen

Gepubliceerd op:
9 september 2022

Een Plan van Aanpak voor woonregio's dat voor de gemeenten het proces concreet maakt om in regionaal verband hun woonzorgopgave inzichtelijk te krijgen, oplossingsrichtingen op te tuigen én daadwerkelijk met die oplossingen aan de slag te gaan.

In het kader van de woon- en bouwprogramma's Een thuis voor iedereen en Wonen en Zorg voor ouderen dienen de gemeenten de woonzorgopgave voor álle inwoners op orde te krijgen. Nadrukkelijk dus ook voor hen die een woning of woonomgeving nodig hebben met extra voorzieningen. EHA-experts Nanke Hofstra, Laura Vierveijzer en Laura Seckel hebben voor een ondersteuningstraject een Plan van Aanpak opgesteld voor woonregio's dat voor de gemeenten het proces concreet maakt. Natuurlijk zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit is er in ieder geval één waarmee al een hoop gemeenten goed op weg zijn geholpen.

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is sinds 1 januari 2023 een onderdeel van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA).

Download

Bent u tevreden over deze pagina?