Service menu right

  1. Voorwaarden deelnemers missievoucher (SIB)

    U kunt meedoen aan een handelsmissie of beursinzending via de regeling Starters International Business (SIB). Uw bedrijf en de handelsmissie of beursinzending moeten dan wel...

  2. Voorwaarden deelnemers coachingsvoucher (SIB)

    U kunt een persoonlijke coach krijgen via de regeling Starters International Business (SIB). Uw bedrijf moet dan wel voldoen aan onderstaande voorwaarden: U bent mkb-ondernemer....

  3. Nieuwe fondsen voor starters in Japan

    Grote Japanse bedrijven investeren steeds vaker in ondersteunende fondsen voor startende bedrijven. Daarmee komt er niet alleen meer ‘venture capital’ ter beschikking maar wordt...

Pagina's