Service menu right

 1. Invoer agrarische producten

  De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten...

 2. Dierziektepreventie

  Houdt u dieren? Dan zijn er regels om dierziekten te voorkomen. En regels om mogelijke verspreiding hiervan te voorkomen.

 3. Identificatie en registratie dieren

  Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel handelen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I...

 4. Slachten en wegen van varkens en runderen

  Het slachten, wegen en classificeren van varkens en runderen is aan strikte regels gebonden. Deze regels gelden voor slachterijen die gemiddeld meer dan 500 varkens of 150...

 5. Antibiotica gebruiken in de veehouderij

  Heeft u meer dan 5 varkens, 5 melkveerunderen, 5 vleeskalveren of 250 vleeskuikens? Of heeft u meer dan 250 konijnen voor de fokkerij of de productie van vlees? Dan moet u per...

 6. Bloedmonsters nemen bij varkens

  U moet als varkenshouder bloedmonsters van uw varkens laten nemen en onderzoeken. Zo zorgt u ervoor dat  besmettelijke dierziekten worden voorkomen. Zoals de ziekte van Aujeszky...

 7. Invoer varkensvlees

  Voert u varkensvlees in in de Europese Unie (EU) uit een land buiten de EU? Dan moet u bij de douane invoeraangifte doen en u betaalt een invoerheffing. De hoogte van die heffing...

 8. App I&R dieren

  Diergegevens opzoeken op de veemarkt of terwijl u in de stal bent? Dat kan met de app I...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten