Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Invoer agrarische producten

  De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten...

 2. Dierziektepreventie

  Houdt u dieren? Dan zijn er regels om dierziekten te voorkomen. En regels om mogelijke verspreiding hiervan te voorkomen.

 3. Identificatie en registratie dieren

  Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel handelen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I...

 4. Slachten en wegen van varkens en runderen

  Het slachten, wegen en classificeren van varkens en runderen is aan strikte regels gebonden. Deze regels gelden voor slachterijen die gemiddeld meer dan 500 varkens of 150...

 5. Bloedmonsters nemen bij varkens

  U moet als varkenshouder bloedmonsters van uw varkens laten nemen en onderzoeken. Zo zorgt u ervoor dat  besmettelijke dierziekten worden voorkomen. Zoals de ziekte van Aujeszky...

 6. Welzijnseisen voor dieren: Wet dieren

  In de Wet dieren staat de intrinsieke waarde van het dier centraal. Dit betekent dat dieren een eigen waarde hebben. Dieren zijn wezens met gevoel. Dierenwelzijn gaat over de...

 7. Invoer varkensvlees

  Voert u varkensvlees in in de Europese Unie (EU) uit een land buiten de EU? Dan moet u bij de douane invoeraangifte doen en u betaalt een invoerheffing. De hoogte van die heffing...

 8. Antibiotica gebruiken in de veehouderij

  Heeft u minstens 5 varkens, 25 geiten voor de fokkerij of productie van melk of vlees, 5 melkveerunderen of 5 vleeskalveren? Of minstens 250 vleeskuikens of 250 konijnen voor de...

 9. Varkens merken

  Als u varkens houdt moet u zorgen voor oormerken. Alle varkens in Nederland moeten oormerken hebben. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie...

Pagina's