Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Invoer agrarische producten

  De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten...

 2. Dierziektepreventie

  Houdt u dieren? Dan zijn er regels om dierziekten te voorkomen. En regels om mogelijke verspreiding hiervan te voorkomen.

 3. Identificatie en registratie dieren

  Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel handelen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie (I...

 4. Slachten en wegen van varkens en runderen

  Het slachten, wegen en classificeren van varkens en runderen is aan strikte regels gebonden. Deze regels gelden voor slachterijen die gemiddeld meer dan 500 varkens of 150...

 5. Antibiotica gebruiken in de veehouderij

  Heeft u minstens 5 varkens, 25 geiten voor de fokkerij of productie van melk of vlees, 5 melkveerunderen of 5 vleeskalveren? Of minstens 250 vleeskuikens of 250 konijnen voor de...

 6. Invoer rundvlees

  Wilt u rundvlees invoeren uit landen buiten de EU? Dan heeft u een EORI-nummer nodig en betaalt u een invoerheffing bij de douane. Deze varieert per product. In een aantal...

 7. App I&R dieren

  Diergegevens opzoeken op de veemarkt of terwijl u in de stal bent? Dat kan met de app I...

 8. Eenvoudige wasplaatsen

  U bent veehouder en u voert dieren aan op uw bedrijf. In een aantal gevallen moet u dan op uw bedrijf een wasplaats hebben. De wasplaats moet aan bepaalde eisen voldoen. Voor het...

 9. Runderen merken

  Als u runderen houdt moet u zorgen voor oormerken. Alle runderen in Nederland moeten 2 oormerken in hebben. Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie...

 10. Runderen melden

  Als houder van runderen moet u binnen 3 werkdagen een melding doorgeven in het Identificatie...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten