Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Seed Capital

  Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Deze regeling is...

 2. Regeling groenprojecten

  Groen beleggen of sparen? Dan krijgt u belastingvoordeel. Investeert u in een groenproject? Dan kan de bank u met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief...

 3. Starters International Business (SIB)

  Wilt u uw product in het buitenland op de markt brengen, maar heeft u net dat extra beetje hulp nodig? Dan is er de regeling Starters International Business (SIB) van het...

 4. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

  Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? De overheid maakt dit makkelijker met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Uw bank kan zo...

 5. Vergroeningsbetaling 2021

  Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan moet u ook aan de vergroeningseisen voldoen. Zo helpt u mee aan de bescherming van milieu en natuur. U krijgt de...

 6. Partners for International Business (PIB)

  Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren....

 7. Seed Business Angel regeling

  Wilt u met een andere investeerder een technische of creatieve start-up financieren? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een Seed Business Angelfonds. U kunt maximaal...

 8. Innovatieprojecten aquacultuur

  Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. U komt in aanmerking voor de subsidie...

Pagina's