1. Mest

  Agrarisch ondernemen / Mestbeleid

  Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Elke lidstaat moet zich aan deze richtlijn houden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid...

 2. Gebruiksnormen mest

  Mestbeleid / Mest

  Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af...

 3. Mest vervoeren en opslaan

  Mestbeleid / Mest

  Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en overige meststoffen wegen en bemonsteren...

Pagina's

Service menu right