Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Invoer agrarische producten

  De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten...

 2. Gecombineerde opgave

  Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Met deze opgave geeft u gegevens aan ons door voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en...

 3. Uitvoer agrarische producten

  Nederland is wereldwijd de tweede exporteur van agrarische goederen. Een aanzienlijke handelsstroom (bijvoorbeeld van bloemen, mest, vee, vlees, vis, zaden, zuivel) gaat naar...

 4. Extra mogelijkheden binnen het BL

  Wilt u investeren in duurzaamheid, innovatie of biologische landbouw? Of gaat u een bedrijf starten of overnemen? Dan zijn er extra mogelijkheden binnen het Borgstellingskrediet...

 5. Meedoen als bank of financier (BL)

  Het mkb is erg afhankelijk van financiers. De overheid wil de markt voor bedrijfsfinanciering verbreden. Daarom mag u nu ook als andere financier gebruik maken van het...

 6. Meedoen als landbouwer (BL)

  Heeft u een gezond land- of tuinbouwbedrijf met genoeg continuïteitsperspectief en wilt u hierin investeren? Maar heeft u te weinig onderpand voor een lening? Met het...

 7. EU-regelingen Akker- en tuinbouw

  Als u akker- en tuinbouwproducten invoert in de Europese Unie (EU) vanuit een niet-EU-land, dan moet u invoeraangifte doen bij de douane. Daarnaast heeft u soms een...

 8. Verantwoorde productie in ontwikkelingslanden

  Verantwoord produceren in internationale ketens kan ingewikkeld zijn, vooral in ontwikkelingslanden. Een Nederlands bedrijf is vaak maar één van de schakels. Daarnaast kan een...

 9. Bescherming van streekproducten

  Consumenten hechten voor hun eten en drinken steeds meer belang aan kwaliteit. Dit leidt bijvoorbeeld tot een vraag naar landbouwproducten of levensmiddelen waarvan de...

Pagina's