Service menu right

 1. Zekerheid

  Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij ons. De zekerheid wordt gesteld in contanten of door een bankgarantie.

 2. Invoer knoflook

  Wilt u verse knoflook invoeren? Dan kunt u gebruikmaken van een tariefcontingent. Binnen dit contingent mag u jaarlijks een bepaalde hoeveelheid verse knoflook met een verlaagd...

 3. Invoer paddenstoelenconserven

  Wilt u conserven van paddenstoelen uit een derde land in de EU invoeren? Dan moet u bij de douane invoeraangifte doen en een invoerrecht betalen. U heeft geen invoercertificaat...

 4. Brexit - U heeft kwekersrechten

  Het kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht voor een nieuw plantenras. Kwekersrecht wordt toegekend aan degene die dat plantenras zelf heeft gekweekt of heeft ontdekt en...

 5. Rechten en plichten

  Het invoercertificaat geeft u het recht om producten in te voeren. U mag invoeren tegen een verlaagd tarief of met een nultarief. U bent verplicht de hoeveelheid van het betrokken...

 6. Beleid Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)

  De RES-directive (Europese richtlijn Hernieuwbare energie) Richtlijn 2009/28/EG heeft als doel het bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Deze richtlijn...

Pagina's