Service menu right

 1. Openbaarmaking EFMZV-subsidies

  Vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) worden verschillende subsidies uitbetaald. In 2015 is de uitvoering van het EFMZV gestart met de eerste...

 2. Ontheffing en vergunning Visserijwet

  Als beroepsvisser heeft u te maken met de Visserijwet. U vraagt bij ons ontheffingen en vergunningen aan. Het is belangrijk dat vissoorten niet uitsterven. Vissen moeten de kans...

 3. Verplichtingen subsidieontvanger

  Nadat wij uw subsidieaanvraag hebben ontvangen, mag u beginnen met het uitvoeren van de subsidiabele activiteiten. Dit is wel voor eigen rekening en risico. U ontvangt alleen...

 4. Verantwoording subsidie

  Na verlening van subsidie moet u verantwoording afleggen over de uitvoering van de subsidiabele activiteiten. Het aanvragen van subsidievaststelling is de eindverantwoording. Bij...

 5. Goedgekeurde satellietvolgapparatuur

  Vaartuigen met een totale lengte van 12 meter of meer moeten goedgekeurde satellietvolgapparatuur aan boord hebben. Voor de onderstaande apparatuur is een type keuringscertificaat...

 6. Unieprioriteiten - EFMZV

  Bij de besteding ligt de focus in het programma op 5 unieprioriteiten van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds...

 7. Subsidie ontvangen

  Is aan u subsidie verleend? Dan staat in de verleningsbrief het bedrag dat u maximaal kunt ontvangen. De hoogte van het subsidiebedrag waar u recht op heeft, hangt af van een...

 8. Subsidiabele kosten

  Verschillende kosten kunnen subsidiabel zijn: loon- en overheadkosten afschrijvingskosten bijdragen in natura , waaronder eigen arbeid overige kosten Er zijn ook nog niet-...

 9. Uitsluiting EFMZV-subsidie

  Om voor een EFMZV-subsidie in aanmerking te komen, mag u als marktdeelnemer niet uitgesloten zijn van EFMZV-subsidie. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten