Service menu right

 1. Aanbesteden

  Aanbesteden is de procedure, waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Voor het aanbesteden...

 2. Betrokken partijen

  Bij een subsidieaanvraag en de uitvoering van de subsidiabele activiteiten kunnen de volgende personen direct of indirect betrokken zijn: een gemachtigde een samenwerkingsverband...

 3. Volledigheidstoets EFMZV

  Bij de volledigheidstoets gaan we na of alle vereiste informatie is aangeleverd en of is voldaan aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Europese vlag...

 4. Capaciteiten aanvrager

  Het is van belang dat een gesubsidieerde activiteit goed kan worden uitgevoerd. Een belangrijke voorwaarde voor subsidie is dat u beschikt over voldoende financiële, operationele...

 5. Verdeling subsidiebudget

  Voor een subsidie is een bepaald budget beschikbaar. Verdeling van het budget kan op de volgende manieren: op volgorde van binnenkomst op volgorde van rangschikking van de...

 6. Bijhouden administratie

  U houdt een administratie bij over de uitvoering van activiteiten waarvoor u subsidie krijgt. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Uit uw...

 7. Doorgeven onvoorziene situaties en wijzigingen

  Het kan voorkomen dat door een onvoorziene situatie een project of investering anders verloopt dan u had gepland. Daarnaast is het mogelijk dat u zelf wijzigingen wilt aanbrengen...

 8. Communicatieactiviteiten

  De communicatieactiviteiten over uw project of investering moeten in verhouding staan tot de omvang van de gesubsidieerde activiteiten. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds...

 9. Medewerking controle ter plaatse

  Tijdens en ná de uitvoering van de subsidiabele activiteiten, kunnen wij u ter plaatse controleren. Deze controle(s) doen wij om vast te stellen of de subsidie rechtmatig is...

 10. Medewerking monitoring en evaluatie

  Aan de subsidie is de verplichting verbonden om medewerking te verlenen aan monitoring en evaluatie van het Operationeel Programma. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten