Service menu right

 1. Toepasselijk recht

  De subsidiabele activiteiten moeten volgens het toepasselijk recht van de Europese Unie en het nationale recht worden uitgevoerd. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds voor...

 2. In stand houden investering

  Ontvangt u subsidie voor het uitvoeren van een investering en wilt u deze investering wijzigen? Houd dan rekening met de periode dat u de investering in stand moet houden. Hoe...

 3. Geen overtredingen

  Heeft u al subsidie ontvangen en wij constateren dat u binnen 5 jaar na de laatste betaling de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid of de Europese Milieurichtlijn heeft...

 4. Tussenrapportage en voorschotverzoek

  Als u subsidie kreeg toegewezen, dan staat in de verleningsbrief of u tussenrapportages moet opsturen. Voor sommige subsidies kunt u een voorschot aanvragen voor gemaakte kosten....

 5. Vaststelling

  Heeft u de activiteiten waarvoor u subsidie krijgt afgerond? Dan doet u de eindverantwoording van uw project. Dit is de subsidievaststelling. U vraagt vaststelling aan op mijn.rvo...

 6. Redelijkheid van kosten

  Bij het berekenen van het subsidiebedrag letten we er niet alleen op of de kosten subsidiabel zijn. We kijken ook of de kosten waarover de subsidie wordt berekend, redelijk zijn....

 7. Loon en overheadkosten

  Loonkosten zijn subsidiabel als het personeel in dienst is van de aanvrager of deelnemer. Of als het personeel in dienst is van een partij die organisatorisch, economisch en...

 8. Afschrijvingskosten

  In sommige gevallen zijn de afschrijvingskosten van zaken zoals apparatuur en andere investeringen subsidiabel. Bijvoorbeeld investeringen die u doet voor de uitvoering van uw...

 9. Bijdragen in natura

  Bijdragen in natura komen voor in de vorm van eigen arbeid en (on)roerende goederen. Europese vlag Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij De betaalde...

 10. Overige kosten

  Vraagt u een subsidie aan uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)? Dan geeft u al uw kosten op in uw aanvraag. Ook overige kosten geeft u aan ons door. Dit...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten