Service menu right

  1. Het team van O2LAB

    Het O2LAB-team van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bestaat uit deskundigen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en ondernemend leren. Wij zetten ons in om...

  2. "Inspireer jongeren tot ondernemend gedrag"

    Het Ondernemende Minds-model kan docenten helpen bij de begeleiding van studenten in het vo, mbo en hbo en bij de ontwikkeling van nieuw onderwijsaanbod voor ondernemen. Docenten...

  3. Blog: De LEEFwereld van ondernemende studenten

    Hoe breng je de ervaring van enkele decennia werken met ondernemers bruikbaar naar het onderwijs? In mijn werk heb ik zowel de wereld van ondernemers als die van het onderwijs en...

Pagina's