Service menu right

 1. Europees Defensie Fonds

  Werkt u met nieuwe en uitdagende technologie in vooruitstrevende projecten? Werkt u samen met bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten? Uw technologie is ook van belang...

 2. INTERREG North Sea Region (NSR)

  Bent u bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust versterkt? En draagt deze innovatie bij aan een beter milieu of samenleving? U kunt gebruikmaken van...

 3. FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

  Bent u internationaal ondernemer of koopt u in het buitenland? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw waardeketen gebeurt op het gebied van internationaal maatschappelijk...

 4. FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

  Bent u als maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond) actief betrokken bij de uitvoering van een convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-...

 5. WBSO in de praktijk

  Wilt u lezen of bekijken hoe andere ondernemers gebruik maken van de WBSO? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen . Liever een film? Bekijk dan op youtube films over...

 6. Na uw WBSO-aanvraag

  Heeft u een aanvraag ingediend voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan beoordelen wij uw aanvraag. Is deze beoordeling positief, dan kunt u het WBSO-...

 7. SBIR oproep Circulaire viaducten

  Oproep voor bedrijven/ondernemers om circulaire viaducten te ontwikkelen. Rijkswaterstaat voert deze SBIR uit. Rijkswaterstaat daagt ondernemers uit om circulaire oplossingen te...

Pagina's