Service menu right

 1. Veelgestelde vragen MOOI

  Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de MOOI. Deze zijn opgesplitst in verschillende categorieën: Samenwerkingsverband Subsidie en subsidiabele kosten Vooraanmelding...

 2. Wet- en regelgeving Innovatiekrediet

  De juridische spelregels voor het Innovatiekrediet bestaan uit 3 onderdelen: Het  Kaderbesluit nationale EZ-subsidies Dit besluit bevat de meeste standaardprocedures. Zoals die...

 3. Wet- en regelgeving WBSO

  Hier vindt u een overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), zoals de WVA, de Regeling S...

 4. Kredietpercentages Innovatiekrediet

  Het Innovatiekrediet is een risicodragende geldlening en is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten leiden tot nieuwe...

 5. Deelnemen als ondernemer

  De GO-ETFF regeling is voor ondernemers die financiering nodig hebben voor investeringen in verband met een energietransitieproject. Het Nederlands Investerings Agentschap ( NIA...

 6. Deelnemen als financier

  Ontwikkelingsbanken kunnen als financier meedoen aan de Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF). Ze moeten daarbij voldoen aan de...

 7. Definities van een energietransitieproject

  Een energietransitieproject betreft een samenhangend geheel van activiteiten, uitgevoerd in de vorm van een exclusief daarvoor bestemde rechtspersoon, gericht op het stimuleren...

Pagina's