Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 2. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 3. Verantwoorde productie in ontwikkelingslanden

  Verantwoord produceren in internationale ketens kan ingewikkeld zijn, vooral in ontwikkelingslanden. Een Nederlands bedrijf is vaak maar één van de schakels. Daarnaast kan een...

 4. Ontwikkelingssamenwerking

  Ook al heb je een baan, in ontwikkelingslanden ontsnap je niet automatisch aan armoede. Ook werkt lang niet iedereen onder goede en eerlijke omstandigheden. Economische groei op...

 5. Halalcertificering

  Bij export van een groot aantal producten naar islamitische landen is een halalcertificaat vereist. Voor de verkoop aan islamitische consumenten in niet-islamitische landen, is...

 6. Producteisen België

  Wilt u zorgen dat uw product aan de juiste Belgische eisen voldoet? Kijk dan naar de producteisen van de EU. Deze zijn vergaand gestroomlijnd en gelden ook in België. Maar er zijn...

 7. Zakelijke kansen in Duitsland

  Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Duitse markt. Waar liggen de kansen voor u? De Duitse economie de...

 8. Zakelijke kansen in Qatar

  Qatar kent de volgende kansrijke sectoren voor Nederlandse ondernemers: (duurzame) energie, water, voedsel, landbouw, tuinbouw, sport, gezondheidszorg, transport en logistiek....

 9. Overzicht Bio-economie ERA-NETten

  ERA-NET (European Research Area Network) is een belangrijk beleidsinstrument van de Europese Commissie voor de coördinatie van nationale onderzoeksprogramma’s. Deze pagina biedt...

Pagina's