Service menu right

 1. Invoer agrarische producten

  De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten...

 2. Marktinformatie suiker

  In het Plantaardig Beheerscomité wordt de actuele stand van zaken van de communautaire en de internationale suikermarkt besproken. Er wordt minimaal 2 keer per maand in Brussel...

 3. Regeling uitvoer sector suiker

  Vanaf 1 oktober 2017 is de quotaregeling sector suiker beëindigd en daarmee zijn ook de certificaatverplichtingen bij uitvoer van suiker vervallen. U moet de administratie van de...

 4. Zekerheid

  Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij ons. U kunt de zekerheid stellen in contanten of door een bankgarantie.

 5. Zekerheid stellen bij uitvoer

  Wilt u een uitvoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De zekerheid wordt gesteld in contanten of door...

 6. Invoercertificaat aanvragen

  Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie? Dan heeft u soms een invoercertificaat nodig. U kunt tijdens het contingentjaar elke werkdag een invoercertificaat bij...

 7. Na uw aanvraag van een invoercertificaat

  Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie en heeft u daarvoor een invoercertificaat aangevraagd? Dan beslist de Europese Commissie (EC) over de toewijzing. Nadat u...

 8. Invoer suiker

  In de Europese Unie (EU) is de vraag naar suiker groot. De productie van suiker in de EU garandeert de voedselvoorziening en zorgt voor werkgelegenheid. Dit vereist een...

Pagina's