Service menu right

  1. Aanvragen voor kaas naar de Verenigde Staten

    Nieuwsbericht 20.057 - In september kunt u uitvoercertificaten aanvragen voor het contingent kaas naar de Verenigde Staten. Vanaf het nieuwe contingentjaar gelden hiervoor de...

  2. Uitzondering op kartelverbod voor 3 sectoren

    Produceert u rauwe melk, bloemen, planten of fritesaardappelen? U mag mogelijk afspraken maken met andere producenten over bijvoorbeeld de productie. Deze uitzondering op het...