Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 2. Ontwikkelingssamenwerking

  Ook al heb je een baan, in ontwikkelingslanden ontsnap je niet automatisch aan armoede. Ook werkt lang niet iedereen onder goede en eerlijke omstandigheden. Economische groei op...

 3. Drinkwater voor buitenwijk La Paz

  Met ondersteuning van het ORIO-programma adviseert Royal HaskoningDHV de Boliviaanse overheid bij de realisatie van een groot drinkwaterproject. Ongeveer 125.000 inwoners van La...

 4. Schoon drinkwater voor 80.000 Filipino's

  In de Filipijnen werken Eau et Vie en Vitens Evides International, samen met lokale partners en het Rode Kruis, aan verbetering van de hygiëne en aan toegankelijkheid van schoon...

 5. Drinkwater in Egypte smaakt naar meer

  In Egypte ontwikkelden verschillende bedrijven binnen het programma Partners voor Water een ontziltingsinstallatie. Die maakt van brak grondwater op efficiënte wijze drinkwater....

Pagina's