Service menu right

  1. Vroegefasefinanciering (VFF)

    Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet...

  2. Voorwaarden Vroegefasefinanciering

    Bent u mkb-ondernemer of innovatieve starter? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rentedragende geldlening vanuit de Vroegefasefinanciering. Daarvoor moet u aan bepaalde...

  3. Achtergrondinformatie Vroegefasefinanciering

    De vroege fase is de periode tussen het idee en de productontwikkeling. In die fase hebben ondernemers financiering nodig. Daarmee onderzoeken zij of hun idee technisch haalbaar...

Pagina's