Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Vroegefasefinanciering (VFF)

  Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw...

 2. Voorwaarden Vroegefasefinanciering

  Bent u mkb-ondernemer of innovatieve starter? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een rentedragende geldlening vanuit de Vroegefasefinanciering. Daarvoor moet u aan bepaalde...

 3. Achtergrondinformatie Vroegefasefinanciering

  De vroege fase is de periode tussen het idee en de productontwikkeling. In die fase hebben ondernemers financiering nodig. Daarmee onderzoeken zij of hun idee technisch haalbaar...

 4. Na uw aanvraag Vroegefasefinanciering (VFF)

  U heeft Vroegefasefinanciering aangevraagd. Lees hier wat er gebeurt na uw aanvraag. Wij beoordelen binnen 13 weken de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Is uw...