Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Programma's Europese Unie (EU)

  Wilt u een project opzetten? Dan kunt u gebruikmaken van verschillende Europese programma’s om subsidie aan te aanvragen.

 2. Internationale innovatie matchmaking

  Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Wilt u snel de juiste contacten leggen in een land? Ga dan mee met één van onze innovatiemissies. De...

 3. LIFE: Aandachtspunten

  Check deze aandachtspunten voor u de aanvraag gaat doen. Zo maakt u meer kans om een goede aanvraag in te dienen.

 4. LIFE: Traditionele projecten

  Bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen richten zich met een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem. Het probleem is meetbaar en uw...

 5. LIFE: Integrale projecten

  Bij integrale of geïntegreerde projecten werken partijen zoals rijksoverheden (indieners) samen met andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen. Ze ontwikkelen een...

 6. LIFE: Voorbereidende projecten

  Met voorbereidende projecten wil de EU specifieke onderdelen van het natuur-, milieu- en klimaatbeleid ontwikkelen en implementeren. De subsidie is voor partijen die een bijdrage...

 7. LIFE: Technische ondersteuningsprojecten

  Een technisch ondersteuningsproject is bedoeld om een integraal project voor te bereiden door rijksoverheden, eventueel in overleg met andere initiatiefnemers. De maximale...

 8. LIFE: Ondersteuning voor NGO's

  Eens in de 2 jaar kunnen ngo’s zich aanmelden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de kosten die ze maken voor huisvesting, bureaukosten oftewel operationele en...

Pagina's