Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 2. Water in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn belangrijk bij het vinden van innovatieve oplossingen in ontwikkelingslanden. Denk aan bescherming tegen overstromingen, waterschaarste en -...

 3. Ontwikkelingssamenwerking

  Ook al heb je een baan, in ontwikkelingslanden ontsnap je niet automatisch aan armoede. Ook werkt lang niet iedereen onder goede en eerlijke omstandigheden. Economische groei op...

 4. Klimaatactie in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken. Door te investeren in innovatieve oplossingen en...

 5. Aanbestedingen infrastructurele projecten

  Op deze pagina vindt u de openbare aanbestedingen voor infrastructuurprojecten gefinancierd door de programma's Develop2Build, DRIVE en ORIO. De Rijksdienst voor Ondernemend...