Service menu right

  1. Derogatie

    U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram. Nederland heeft...

  2. Derogatievergunning aanvragen vanaf 3 augustus

    Wilt u in 2020 gebruikmaken van derogatie? Een derogatievergunning aanvragen kan van 3 augustus tot en met 4 september. U mag dan op landbouwgrond meer stikstof uit dierlijke mest...

  3. Nieuwe voorwaarde voor derogatie in 2020

    Er is toch een nieuwe voorwaarde voor derogatie in 2020. Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- en veengrond? Dan mag u alleen mest uitrijden als de temperatuur lager is dan 20...

Verfijnen

Verfijnen met facetten