Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

  Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE...

 2. Stand van zaken SDE-aanvragen

  De stand van zaken rond de SDE van de afgelopen jaren. Ze zijn geordend in de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte, en...

 3. Subsidies en financiering windprojecten

  Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en...

 4. Windparken op de Noordzee

  Er zijn 7 actieve windparken op de Nederlandse Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 2.450 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit. Windpark Egmond...

 5. Windfondsen in Nederland

  In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral...

 6. Zonnewarmte

  De techniek waarbij we energie van zonlicht omzetten in warmte is zonnewarmte. We passen dit vaak grootschalige toe. Bijvoorbeeld om een warmtenet te voeden of een industrieel...

 7. Tabel inkomsten en uitgaven windprojecten

  Inkomsten, Verkoop van elektriciteit De exploitant van een windpark sluit een Power Purchase Agreement (PPA) af met een energiehandelaar. Hiermee is de exploitant verzekerd van...

 8. Gedragscodes windenergie op land

  Om acceptatie van windenergie te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes opgesteld. Die zijn bedoeld om eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving moet...

Pagina's