1. Windparken op de Noordzee

  Categorieën / Windenergie op Zee

  Er zijn 4 actieve windparken op de Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 1.000 Megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit. Windpark Egmond aan Zee (...

 2. Windfondsen in Nederland

  Windenergie op land / Acceptatie en participatie

  In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral...

 3. Gedragscodes windenergie op land

  Windenergie op land / Acceptatie en participatie

  Om acceptatie van windenergie  te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes opgesteld. De gedragscodes zijn bedoeld om eenduidige afspraken te maken over hoe de...

Pagina's

Service menu right