Service menu right

 1. Resultaten hernieuwbare energieproductie SDE+

  Met de subsidieregeling SDE+ en eerdere regelingen stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE...

 2. Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

  Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de verschillende openstellingsrondes van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE...

 3. Stand van zaken SDE-aanvragen

  Bekijk de stand van zaken rond de SDE van de afgelopen jaren, in de categorieën hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte, en WKK.

 4. Subsidies en financiering windprojecten

  Het ontwikkelen van een windpark brengt veel kosten met zich mee. Het ontwikkeltraject kost tijd en vraagt om vele onderzoeken, ruimtelijke procedures, overleg met omwonenden en...

 5. Windparken op de Noordzee

  Er zijn 4 actieve windparken op de Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 1.000 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit. Windpark Egmond aan Zee (...

 6. Windfondsen in Nederland

  In 2020 moet het vermogen aan windmolens op land 6000 MW zijn. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Provincies wijzen de gebieden aan voor windenergieprojecten. Vooral...

 7. Zonnewarmte

  Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een gebouw of bedrijf. De bekendste toepassing is de zonneboiler, waarin...

 8. Tabel inkomsten en uitgaven windprojecten

  Inkomsten Verkoop van elektriciteit De exploitant van een windpark sluit een Power Purchase Agreement (PPA) af met een energiehandelaar. Hiermee is de exploitant verzekerd van...

 9. Gedragscodes windenergie op land

  Om acceptatie van windenergie te bevorderen, hebben verschillende organisaties gedragscodes opgesteld. Die zijn bedoeld om eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving moet...

Pagina's