Service menu right

 1. SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in...

 2. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 3. Ontwikkelingssamenwerking

  Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten...

 4. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 5. Klimaatactie in ontwikkelingslanden

  Nederlandse kennis en ervaring zijn van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken. Door te investeren in innovatieve oplossingen en...

 6. MVO-richtlijnen bij de SDGP-regeling

  Wilt u als ondernemer in het buitenland aan de slag en zoekt u hiervoor overheidsfinanciering? Dan moet u voldoen aan de voorwaarde van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO...

 7. Cashewnoten lokaal gekraakt

  Cashewnoten zijn er in overvloed in Benin en Burkina Faso. Maar slechts 10 procent van alle cashewnoten verwerken deze West-Afrikaanse landen zelf. De rest gaat rauw naar de...