Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Ondernemerschap in het onderwijs - O2LAB

  Meer en beter ondernemerschap in het onderwijs. Dat is waar O2LAB samen met ondernemers, docenten en leerlingen aan werkt. O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Ondernemende...

 2. Onderzoeksagenda - O2LAB

  Onderzoek doe je door op de schouders van reuzen te gaan staan. Dat betekent: kijken naar wat we al weten uit eerder onderzoek naar ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en...

 3. Onderwijs op de kaart - O2LAB

  O2LAB heeft het aanbod van ondernemend en ondernemerschapsonderwijs in Nederland geïnventariseerd. Onze ambitie is het totale aanbod in kaart te brengen, van basisschool tot en...

 4. Bibliotheek - O2LAB

  Bekijk het overzicht van de meest relevante onderzoeken, rapporten en andere publicaties rondom ondernemerschapsonderwijs.

 5. Achtergrond - O2LAB

  De afgelopen decennia investeerde de overheid stevig in ondernemerschapsonderwijs en ondernemend leren. De uitdaging is nu de toegankelijkheid van het ondernemerschapsonderwijs te...

 6. Stimuleren projecten en samenwerking - O2LAB

  O2LAB is een programma om kennis te delen en verbindingen te leggen. Het programma geeft incidenteel ook financiële steun aan initiatieven en samenwerkingsverbanden die bijdragen...

 7. Het team van O2LAB

  Het O2LAB-team van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bestaat uit deskundigen op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en ondernemend leren. Wij zetten ons in om...

 8. Drijfverenonderzoek O2LAB

  O2LAB wil bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor ondernemerschapsonderwijs. Het drijfverenonderzoek brengt in beeld wat bij leerlingen en studenten de keuze voor...

 9. 5 nieuwe mkb-werkplaatsen

  Mkb’ers die hulp willen bij het maken van een digitaliseringsslag kunnen sinds eind februari terecht bij 5 nieuwe mkb-werkplaatsen, wat het totaal op 17 brengt. Deze werkplaatsen...

Pagina's