Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Bureau Energieprojecten

  Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Bij grote energieprojecten moeten gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk vaak...

 2. Lopende projecten

  Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten, zoals windparken, hoogspanningsverbindingen en gaswinning. Projecten van een bepaalde...

 3. Afgesloten projecten

  Bureau Energieprojecten coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten, zoals windparken, hoogspanningsverbindingen en gaswinning. Projecten van een bepaalde...

 4. Over Bureau Energieprojecten

  Bureau Energieprojecten coördineert de bestuurlijke besluiten voor projecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Van energieprojecten met een bepaalde omvang is in...

 5. Rijkscoördinatieregeling

  De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden...

 6. Jaaroverzicht projecten

  In het jaaroverzicht vindt u de jaarlijkse rapportage over de lopende energieprojecten die vallen onder de rijkscoördinatieregeling (RCR). Dit zijn projecten die voortkomen uit...

 7. Nu ter inzage

  Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden voor het hebben van inspraak en het instellen van beroep.

 8. Stikstofinstallatie Zuidbroek

  Gasunie Transport Services B.V. (GTS) wil de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder te Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uitbreiden. In de stikstofinstallatie...

 9. Gaswinning Groningen

  Het kabinet heeft in 2018 besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De Mijnbouwwet is gewijzigd waardoor uit het Groningenveld niet meer gas gewonnen wordt dan...

 10. Gasopslag Norg

  De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het Groningenveld. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onder voorwaarden ingestemd met...

Pagina's