Service menu right

 1. Zonne-energie

  Wilt u als ondernemer of particulier de zon gaan benutten als energie? U kunt zonne-energie omzetten in stroom of warmte. Dit noemen we zonnestroom en zonnewarmte. U draagt...

 2. Lokale duurzame energie-initiatieven

  In Nederland zijn meer dan 500 lokale duurzame energie-initiatieven actief. Wilt u een lokaal duurzaam energie-initiatief starten of ondersteunen? Op deze pagina leest u hier meer...

 3. Beleid Duurzame Energie

  RVO voert beleid uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om in 2023 het aandeel duurzame energie op 16% te krijgen. Dit gebeurt met financiering,...

 4. Duurzame energie industrie

  Door duurzame energie in te zetten wordt uw bedrijf minder afhankelijk van energie die afkomstig is van fossiele energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in de...

 5. Wet- en regelgeving biogas

  Wilt u een biogasinstallatie bouwen en exploiteren, dan ontkomt u niet aan het aanvragen van papieren.

 6. Vergisting en vergassing

  Vergisting en vergassing zijn methoden waarmee u hernieuwbaar gas kunt produceren. In Nederland komt vergisting vaker voor dan vergassing. Door vergisting van biomassa ontstaat...

 7. Protocol monitoring hernieuwbare energie

  Het protocol monitoring hernieuwbare energie vormt de basis voor de monitoring van hernieuwbare energie in Nederland. Wat is de definitie van hernieuwbare energie en hoe kun je...

Pagina's