Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Kennisnetwerken industrie en chemie

  De kennisnetwerken wisselen kennis en ervaring uit en stimuleren nieuwe ontwikkelingen. Duurzaam Verpakken Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen  Knowledge network...

 2. Energiemanagement

  Een van de verplichtingen uit de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) is dat de deelnemers aan de slag gaan met energiemanagement. Energiemanagement houdt in dat een...

 3. Feiten en cijfers duurzame bedrijventerreinen

  In 2017 waren er in Nederland ruim 4.000 zogenaamde ‘werklocaties’: gebieden die ruimtelijke bestemd en geschikt zijn om te kunnen ondernemen. Naast bedrijventerreinen (86% van de...

 4. Teruggaveregeling energiebelasting

  Sinds 1 januari 2013 geldt een nieuwe teruggaveregeling van energiebelasting voor bedrijven. Bedrijven met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar...

 5. Over de convenanten MJA3 en MEE

  Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiëntie. Hiermee draagt het ministerie van...

 6. Kennisnetwerk Duurzaam Verpakken

  Het Nederlands Verpakkingscentrum NVC coördineerde het Kennisnetwerk Duurzaam Verpakken van 2010 tot en met 2013, in samenwerking met Partners for Innovation en de Rijksdienst...

 7. Kennisnetwerk Elektrische Aandrijfsystemen

  Het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (#KEEA) maakt praktische kennis toegankelijk en beschikbare technieken bekend bij beïnvloeders en beslissers bij...

Pagina's