Service menu right

 1. Valorisatie

  Nederland heeft een sterk ondernemersklimaat. We zijn innovatief, ondernemend en hebben veel kennis in huis. Bij een goed ondernemerschapsklimaat hoort nauwe samenwerking tussen...

 2. Overzicht 12 samenwerkingsverbanden

  De afgelopen jaren investeerden samenwerkingsverbanden van overheden, bedrijven en kennisinstellingen fors in de infrastructuur voor betere benutting van kennis. Deze valorisatie-...

 3. Valorisatie: artikelen

  Overzicht van artikelen met interviews en ervaringen over Valorisatie. Valorisatie en start-ups De missie van Brainport Eindhoven is om zoveel mogelijk startende hightechbedrijven...

 4. Valorisatie in praktijk: klimaatinnovaties

  Als kennisinstellingen en ondernemers gaan samenwerken kunnen mooie innovaties ontstaan. Ondersteund door het Valorisatieprogramma werken 12 samenwerkingsverbanden van...

 5. Valorisatieprogramma

  Het Valorisatieprogramma heeft tot doel om het valorisatieproces in Nederland blijvend te versterken, zodat publiek gefinancierde kennis beter en sneller wordt benut en tot meer...

 6. Resultaten Valorisatieprogramma

  Het Valorisatieprogramma geeft een belangrijke impuls aan onderwijs in ondernemerschap. Activiteiten die steun kregen van het Valorisatieprogramma (2010-2017):...

Pagina's