Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Radar bij windprojecten

  In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die dienen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen verstoring op de...

 2. Obstakelverlichting bij windprojecten

  Voor de vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden voorzien van 'obstakelverlichting'. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt welke verlichting een...

 3. Bouwhoogtebeperkingen

  In Nederland gelden er verschillende bouwhoogtebeperkingen voor obstakels en bouwwerken zoals windturbines. Deze beperkingen komen voort uit de eisen van de burgerluchtvaart en de...

 4. Risicozonering algemeen

  Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is zeer klein. Windturbines moeten...

 5. IJsafworp bij windenergie op land

  IJsafzetting op windturbines komt in Nederland gemiddeld 2 tot 7 dagen per jaar voor. Op deze pagina leest u meer over de risico's en maatregelen.

 6. Dijkveiligheid bij windenergie op land

  Bent u waterkeringbeheerder in Nederland? Dan moet u ervoor zorgen dat uw primaire waterkeringen voldoen aan de veiligheidseisen die de Waterwet stelt. De beoordeling dient u uit...

 7. Activiteitenbesluit bij windenergie op land

  Er zijn 3 manieren waarop een windturbine kan falen en waardoor er een risico kan ontstaan voor de omgeving: het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad het omvallen...

 8. Verstoring radarinstallaties

  Hoge bouwwerken kunnen radarinstallaties in hun werking verstoren. Voor Defensie zijn de primaire radars maatgevend en wordt op verstoring van díe radars getoetst. Deze zenden een...

 9. Toetsen op radarverstoring - Defensie

  Rondom de zeven radarposten van het ministerie van Defensie zijn toetsingsgebieden aangewezen. Deze gebieden zijn beschreven in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (...

Pagina's