1. Radar bij windprojecten

  Windenergie op land / Milieu en omgeving

  In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die dienen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen verstoring op de...

 2. Bouwhoogtebeperkingen

  Windenergie op land / Milieu en omgeving

  In verband met de luchtvaart zijn er verschillende bouwhoogtebeperkingen in Nederland. De aanvliegroutes moeten veilig zijn. Maar ook radarsystemen en verkeersleiding systemen...

 3. Risicozonering algemeen

  Milieu en omgeving / Risicozonering

  Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is zeer klein. Windturbines moeten...

 4. Bijzondere omstandigheden

  Milieu en omgeving / Geluid en windmolens

  Het Activiteitenbesluit is van toepassing op alle windturbines. Daarbij is slechts in beperkte mate ruimte gemaakt voor het stellen van maatwerkvoorschriften. Voor wat betreft de...

 5. IJsafworp bij windenergie op land

  Milieu en omgeving / Risicozonering

  IJsafzetting op windturbines komt in Nederland gemiddeld 2 tot 7 dagen per jaar voor. Of er ijs wordt gevormd op turbines is afhankelijk van: Omgevingstemperatuur Temperatuur van...

 6. Dijkveiligheid bij windenergie op land

  Milieu en omgeving / Risicozonering

  Dijkbeheerders in Nederland moeten ervoor zorgen dat hun waterkeringen voldoen aan de veiligheidseisen die de Wet op de waterkeringen stelt. Het Voorschrift toetsen op veiligheid...

 7. Activiteitenbesluit bij windenergie op land

  Milieu en omgeving / Risicozonering

  Er zijn drie manieren waarop een windturbine kan falen en dus een risico kan opleveren voor de omgeving: het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad het omvallen van...

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right