Service menu right

 1. Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

  Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon 2020 u...

 2. Pijlers Horizon 2020

  Horizon 2020 is onderverdeeld in 3 pijlers: Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën) Industrieel Leiderschap Maatschappelijke Uitdagingen

 3. Spelregels Horizon 2020

  Horizon 2020 is een programma met veel verschillende onderdelen en mogelijkheden. Om dit in goede banen te leiden stelt de Europese Commissie regels op. De subsidie krijgt u...

 4. Horizon 2020 | European Green Deal

  Kunt u met innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Europa? Kijk dan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de European Green Deal. De European Green...

 5. Past uw innovatie in Horizon 2020

  Past uw innovatie of onderzoek in Horizon 2020? Dat hangt af van een aantal voorwaarden. Bekijk eerst of het voorstel past binnen één van de onderdelen van Horizon 2020. Horizon...

 6. Biobased Industries JU

  De publiek-private samenwerking Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) streeft naar het verhogen van investeringen in de ontwikkeling van een duurzame biobased industrie...

 7. Projectpartner vinden voor Horizon 2020

  Voor deelname aan Horizon2020 is vaak vereist dat minimaal 3 partijen uit verschillende landen samenwerken. Voor het mkb-instrument geldt deze voorwaarde niet. Hoe vindt u (...

 8. Vind een geschikte oproep in Horizon 2020

  De Europese Commissie publiceert jaarlijks veel oproepen om projectvoorstellen in te dienen ( Calls for Proposals ). Per oproep kunt u indienen op een aantal specifieke...

Pagina's