Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

  1. Publiek-private partnerschappen

    De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

  2. Ghana WASH Window (GWW)

    Het programma Ghana WASH Window (GWW) ondersteunt publiek-private initiatieven op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH) en waterbeheer in Ghana. Deze subsidieregeling...