Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 2. SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan een duurzame wereld waarin iedereen...

 3. Partnering for Green Growth (P4G)

  Heeft u een passie voor circulaire oplossingen? Werkt u aan nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Bent u geïnteresseerd in groei...

 4. MIT Topsector Agri en Food

  Wilt u als mkb-ondernemer binnen de voedselindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Agri...

 5. Voorwaarden SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Wilt u met uw publiek-privaat partnerschap SDGP-subsidie aanvragen voor uw project? Dan gelden de volgende voorwaarden., Publiek-privaat partnerschap (PPP), Uw PPP bestaat uit...

 6. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 7. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 8. Ontwikkelingssamenwerking

  Ook al heb je een baan, in ontwikkelingslanden ontsnap je niet automatisch aan armoede. Ook werkt lang niet iedereen onder goede en eerlijke omstandigheden. Economische groei op...

 9. Ruimte voor natuur

  Wit u meer ruimte geven aan de natuur op uw bedrijf? Of wilt u de biodiversiteit op en rond uw bedrijf helpen? Daarvoor zijn bijvoorbeeld de subsidies van het Gemeenschappelijk...

 10. SBIR Verduurzamen voedselproductie

  Fase 2 van deze opdracht loopt op dit moment Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken Beschikbaar budget: € 1,8 miljoen Onderwerp van de opdracht: efficiëntere inzet van...

Pagina's