Service menu right

 1. SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in...

 2. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 3. Partnering for Green Growth (P4G)

  Heeft u een passie voor circulaire oplossingen? Werkt u aan nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Bent u geïnteresseerd in groei...

 4. Horizon 2020 | European Green Deal

  Kunt u met innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Europa? Kijk dan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de European Green Deal. De European Green...

 5. MIT Topsector Agri en Food

  Wilt u als mkb-ondernemer binnen de voedselindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Agri...

 6. Horizon 2020: Bio-economie

  Onderzoekt u mogelijkheden om op een duurzame manier het beste uit onze natuurlijke hulpbronnen te halen? U kunt budget krijgen uit het internationale programma Voedselzekerheid,...

 7. SBIR Verduurzamen voedselproductie

  Fase 2 van deze opdracht loopt op dit moment Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken Beschikbaar budget: € 1,8 miljoen Onderwerp van de opdracht: efficiëntere inzet van...