Service menu right

 1. Wijzigingen LIFE call 2020

  De Europese Commissie neemt een aantal maatregelen om de LIFE aanvraagprocedure te vereenvoudigen - met ruimere subsidiemogelijkheden. Dit doet de commissie in verband met de...

 2. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 3. Voedselzekerheid

  Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering...

 4. ERA-NET ICT-AGRI-FOOD

  Volledige naam: ICT-AGRI-FOOD Onderwerp: ERA-Net voor de ontwikkeling en integratie van digitale technologieën voor een duurzaam voedselsysteem - van grond tot mond. Nederlandse...

 5. Future Food Fund

  Het Future Food Fund ('FFF') is een venture capital fonds dat zich richt op Nederlandse ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of disruptieve businessmodellen impact...

 6. FORWARD.ONE Seed I

  FORWARD.ONE Seed I investeert in jonge ondernemingen die gespecialiseerd zijn in high tech hardware-oplossingen. Gegevens fonds Totale looptijd: 2018 – 2026 Investeringsperiode:...

Pagina's