Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

  1. Marokko: kansen en uitdagingen

    De landbouwsector is de grootste gebruiker van water in Marokko. De relatie tussen landbouw en water komt naar voren in thema's als grondwatergebruik, bodemverzilting en...