Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

  1. Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

    Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Via dit programma...

  2. Volkshuisvestingsfonds

    De Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting heet ook wel het Volkshuisvestingsfonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van...

  3. Online themasessie Woningbouw in spoorzones

    Het programma Stedelijke Transformatie organiseert in samenwerking met het Expertteam Woningbouw op 29 april 2021 een online themasessie over woningbouw in spoorzones. Spoorzones...

Pagina's