Service menu right

 1. Connecting Europe Facility (CEF) Transport

  Heeft u een voorstel voor het verbeteren van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF Transport mogelijk. Jaarlijks doet de Europese...

 2. Energy Executives Training (EET)

  Wilt u een manager uit de duurzame energiesector uit Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika een training laten volgen in Nederland? Het programma 'Energy Executive Training (EET) -...

 3. Samen leren in projecten duurzamere landbouw

  Wilt u een groep agrariërs helpen samen en van elkaar te leren over duurzamere landbouw? Bijvoorbeeld over stikstofuitstoot verminderen, of duurzaam bodembeheer in veenweiden? Als...

 4. Partnering for Green Growth (P4G)

  Heeft u een passie voor circulaire oplossingen? Werkt u aan nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Bent u geïnteresseerd in groei...

 5. Agrarische opleiding voor bedrijfsadviseurs

  Bent u bedrijfsadviseur van agrarisch ondernemers? En wilt u agrariërs helpen duurzamer te werken? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u...

 6. Advies en cursus voor agrariërs

  Bent u agrarisch ondernemer? En wilt u meer weten over duurzamer werken met uw bedrijf? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een voucher...

 7. Horizon 2020 | European Green Deal

  Kunt u met innovatieve oplossingen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Europa? Kijk dan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de European Green Deal. De European Green...

Pagina's