Service menu right

 1. JPI Cultural Heritage and Global Change

  Cultureel erfgoed is een zeer kwetsbaar. Klimaatverandering, menselijke factoren en veiligheidsrisico’s bedreigen het Europese culturele erfgoed. Vooral klimaatverandering...

 2. JPI Healthy and Productive Seas and Oceans

  De JPI Oceans richt op alle EU-lidstaten en geassocieerde landen die investeren in marien en maritiem onderzoek. De JPI wil meer synergie bereiken in het onderzoek. Maar ook...

 3. JPI More Years, Better Lives

  Meer samenwerking en coördinatie tussen Europese en nationale programma’s op het gebied van demografische veranderingen. Dat wil het JPI "More Years, Better Lives - The Potential...

 4. JPI Urban Europe

  Stedelijke gebieden zijn de belangrijkste aanjagers voor groei in de Europese economie. Het JPI levert een belangrijke bijdrage aan de EU2020-strategie. JPI Urban Europe kiest...

 5. JPI Water Challenges

  De behoefte aan water groeit sneller dan de wereldbevolking. Bij schaarste aan water zullen de verschillende gebruikers met elkaar concurreren. In de naderende ‘biobased’ economie...

 6. Projectpartner vinden voor Horizon 2020

  Voor deelname aan Horizon2020 is vaak vereist dat minimaal 3 partijen uit verschillende landen samenwerken. Voor het mkb-instrument geldt deze voorwaarde niet. Hoe vindt u (...

 7. Vind een geschikte oproep in Horizon 2020

  De Europese Commissie publiceert jaarlijks veel oproepen om projectvoorstellen in te dienen ( Calls for Proposals ). Per oproep kunt u indienen op een aantal specifieke...

 8. Horizon 2020 Contractvoorbereidingen

  Heeft de Europese Commissie uw projectvoorstel geselecteerd? U kunt nog niet direct starten met de uitvoering. U sluit eerst contracten met de Europese Commissie en de...

Pagina's