Service menu right

 1. Horizon 2020: Energie

  Is uw organisatie actief in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie en draagt dat bij aan het Europese Strategisch Energietechnologieplan? Dan kunt u deelnemen aan...

 2. Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen

  Is uw organisatie actief in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie en draagt dat bij aan een duurzame economie en maatschappij? Kijk of u met uw internationale...

 3. Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)

  Werkt u samen met een buitenlandse partner aan nanotechnologie voor materialen, fabricage, biotech en productie- en procestechnologie? U maakt kans op financiering als uw project...

 4. Horizon 2020: mkb-instrument EIC Accelerator

  Bent u werkzaam bij een internationaal georiënteerd, innovatief bedrijf met de ambitie om te groeien? Het mkb-instrument EIC Accelerator (voorheen SME instrument) van Horizon 2020...

 5. Horizon 2020: Bio-economie

  Onderzoekt u mogelijkheden om op een duurzame manier het beste uit onze natuurlijke hulpbronnen te halen? U kunt budget krijgen uit het internationale programma Voedselzekerheid,...

 6. Horizon 2020: Onderzoeksinfrastructuren

  Ontwikkelt u met buitenlandse partners middelen voor wetenschappers zodat zij onderzoek kunnen verrichten? Kijk of u in aanmerking komt voor financiering. De subsidie versterkt de...

 7. Wilt u invloed op Horizon 2020

  Vindt u dat uw onderzoeksonderwerp van groot belang is voor Europa? Past het binnen de Europese doelstellingen en zou het daarom op de Europese onderzoeksagenda moeten staan? Team...

Pagina's