Service menu right

 1. ERA-NET: hoe kan ik deelnemen?

  Heeft uw organisatie interesse om deel te nemen aan een call? Vorm dan samen met organisaties uit andere deelnemende landen een internationaal consortium en dien een...

 2. Tips voor een succesvol projectvoorstel

  De Europese Commissie wil ingediende projectvoorstellen goed kunnen vergelijken en beoordelen. Alleen de beste voorstellen komen in aanmerking voor subsidie. Wat maakt een...

 3. Juridisch financiële basiscursus

  Neemt uw organisatie deel aan een Horizon 2020-project of gaat zij dat in de toekomst doen? En bent u nog niet bekend met de specifieke juridische en financiële voorwaarden...

 4. Mkb en Horizon 2020

  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in Horizon 2020. Mkb-bedrijven zijn snel en flexibel. Dat stelt hen in staat om kennis te benutten, niches te vinden...

 5. INTERREG NWE Calls - planning en resultaten

  Het programma startte in het voorjaar van 2015. Vanaf dat moment werkt het met een cyclus van 2 indieningsmomenten (calls) per jaar. Dat is steeds in het voorjaar (sluiting april...

 6. Achtergrond ERA-NET

  Hoe ontstaat een ERA-NET? Het idee voor het oprichten van een European Research Area Network (ERA-NET) kan ontstaan in Europese overleg- en adviesfora zoals de Joint Programming...

 7. Klankbordgroepen Horizon 2020

  Bent u actief in de Europese onderzoekswereld en wilt u meedenken over de invulling van verschillende onderdelen in Horizon 2020? Dat is mogelijk via een klankbordgroep. Voor...

Pagina's