Service menu right

 1. SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in...

 2. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 3. Partnering for Green Growth (P4G)

  Heeft u een passie voor circulaire oplossingen? Werkt u aan nieuwe producten en diensten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)? Bent u geïnteresseerd in groei...

 4. PPS-programmatoeslag TKI

  Verwacht u als onderzoeksorganisatie een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-programmatoeslag opleveren....

 5. PPS-projecttoeslag TKI

  Verwacht u een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-toeslag opleveren. Deze toeslag moet weer in het project...

 6. PPS-projecttoeslag samenwerkingsverband

  Verwacht u een geldelijke bijdrage van private partijen om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken? Dit kan PPS-toeslag opleveren. Deze toeslag moet weer in het project...

 7. Publiek-private partnerschappen

  De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s...

 8. Definities PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie

  geldmiddelen : chartaal geld, giraal geld of elektronisch geld; inzet in natura : op geld waardeerbare inbreng in een samenwerkingsproject die: - niet direct of indirect afkomstig...

 9. PPS-projecttoeslag TKI aanvragen

  U wilt PPS-projecttoeslag aanvragen. Bekijk hier aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. En hoe het traject na uw aanvraag eruitziet.

Pagina's