Service menu right

  1. SHIFT Invest III

    SHIFT III is een impact investeringsfonds dat investeert in start-ups, die met een disruptieve technologie een positieve impact kunnen maken op klimaatverandering, circulariteit,...