Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Machines en aanverwante producten

  Er zijn CE-markeringsrichtlijnen die van toepassing zijn op machines, gas- en drukapparatuur. De richtlijnen gaan over: Machines (2006/42/EG) Geluidsemissies in milieu voor...

 2. Meet- en weegapparatuur

  Bent u leverancier van meetinstrumenten of van niet-automatische weegwerktuigen? Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Bent u importeur? Dan moet u...

 3. Transportmiddelen

  Er zijn CE-markeringsrichtlijnen die van toepassing zijn op transportmiddelen. De richtlijnen gaan over: Liften  (2014/33/EU) Pleziervaartuigen en waterscooters  (2013/53/EU)...

 4. Producteisen biociden

  Wie in de Europese Unie biociden of met biociden behandelde voorwerpen en materialen op de markt wil brengen, moet zich houden aan de eisen van Verordening (EU) nr. 528/2012....

 5. Producteisen geneesmiddelen

  In de EU zijn farmaceutische geneesmiddelen voor menselijk en veterinair gebruik, op hoofdlijnen gereglementeerd in 2 wetboeken. Ze staan vast op grond van richtijnen 2001/83/EG...

 6. EU-landen: e-business

  Electronic business (e-business) komt in het kort neer op verkopen en zakendoen via internet. Hier vindt u de Europese richtlijnen over e-business . In de Europese Unie mogen...

 7. EU-landen: accijnzen

  De Europese Unie kent een algemene regeling voor producten waarover accijns betaald moet worden, zoals alcohol, tabak en brandstoffen. De Europese regels voor accijnzen (...

 8. Producteisen chemische producten

  De Europese regels voor chemische stoffen zijn vastgelegd in de REACH- en CLP-verordeningen. Deze verordeningen gelden ook voor de EER.

 9. Producteisen cosmetica

  EU-verordening 1223/2009 regelt de veiligheid, samenstelling, verpakking en etikettering van cosmetische producten. De verordening voorziet ook in een beoordeling van de...

Pagina's